Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2010 r. nr 1676 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCIV/1676/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 września 2010 r.

 

w sprawie zawarcia umowy. 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy Nr 225(900)/FPM/2010 z dnia 15 września 2010 r.  pomiędzy Fundacją Polska Miedź w Lubinie a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia darowizny w kwocie 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji akcji promującej profilaktykę raka piersi pn. ,,Kobieto – daj sobie szansę” realizowaną przez Powiat Lubiński, a w szczególności na organizację konferencji w CK Muza w Lubinie w dniu 19.10.2010 r., w treści jak załączniku do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego i Barbarę Schmidt – Wicestarostę do podpisania umowy określonej w § 1.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)