Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1662 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCII/1662/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 września 2010 r.

 

w sprawie zawarcia umowy.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)  i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Postanawia podpisać umowę dzierżawy z Miejskim Klubem Sportowym „ZAGŁĘBIE” Lubin z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 98 na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w obrębie 1 miasta Lubina, oznaczonej jako działka nr 64/3 o powierzchni 1,5080 ha z przeznaczeniem na cele parkingowe.

2. Umowa dzierżawy określona w ust. 1 zostanie zawarta na okres 3 lat.

3. Ustala miesięczny czynsz za wydzierżawienie nieruchomości określonej w ust. 1
w wysokości 8.000,00 zł netto + 22% podatku VAT.

4. Projekt umowy dzierżawy określonej w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13.04.2010 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)