Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1653 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata 2010-2013”.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCI/1653/2010

ZARZADU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 września 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia  „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata 2010-2013”.

 

Na podstawie art.  32 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,  Nr 200 poz. 1688  i  Nr 214,   poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

                                                                         

 

§ 1

 

1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia „Powiatowego  Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Lubińskiego na lata 2010-2013”.

2.  Przekazuje  projekt  uchwały do Rady Powiatu  w Lubinie.

                                               

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)