Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2009 roku nr 934 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie włączenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Lubinie do Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXIX/934/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  włączenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Lubinie do Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32  ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  włączenia
    II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Lubinie do Zespołu Szkół
   Nr 2  w Lubinie.

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Organ prowadzący szkoły na podstawie art.62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty może włączyć do zespołu różnego typu szkoły.

          Włączane do Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie, II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Lubinie jest zapewnieniem warunków funkcjonowania szkoły w celu realizacji zadań wynikających z ustawy.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)