Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1649 w sprawie zawarcia umowy na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „EU-paszport do nauki”
Data publikacji: 05.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR  CCC/1649/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 września 2010 r.

 

w  sprawie  zawarcia umowy na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie w ramach projektu pn. „EU-paszport do nauki”.

              

 

       Na podstawie art. 6 ust.1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,   z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz  z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241,  z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu  w  Lubinie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie umowy nr 2010-1-PT1-COM07-05137 2 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia dofinansowania maksymalnie w kwocie  20 000 € (słownie: dwadzieścia tysięcy euro) z przeznaczeniem na zorganizowanie co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1  im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, stanowiącej załącznik do uchwały w ramach projektu pn. „EU-paszport do nauki”.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu do podpisania umowy określonej w § 1.

 

                                                                            § 3

 

Realizację podpisanej umowy powierza Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1   im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie.

 

                                                                            § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)