Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr 1640 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za pierwsze półrocze 2010 roku.
Data publikacji: 21.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 21.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCVIII/1640/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za pierwsze  półrocze 2010 roku   

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620)  oraz § 1 uchwały Nr XLIX/331/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu  opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za pierwsze półrocze 2010 roku, według załącznika do uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie. 


Załączniki

1.
  strona tytułowa.doc
(24.5 KB)

2.
  opis wydatków w układzie jednostkowym - półrocze 2010.docx
(193.97 KB)

3.
  SPIS TREŚCI.docx
(13.59 KB)

4.
  tabelki
(873 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)