Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Przedłużenie terminu składania ofert na zadanie pn. Dostawa sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.
Data publikacji: 06.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 06.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Numer ogłoszenia: 279232 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 235907 - 2010 data 31.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, fax. 76 746 71 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV 4.4..
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego:Starostwo Powiatowe w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, Kancelaria ogólna- pok 113..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego:Starostwo Powiatowe w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, Kancelaria ogólna- pok 113..

Załączniki

1.
  Przedłużenie terminu....pdf
(68.4 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Marta Kuczyńska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
06.09.2010 Utworzenie dokumentu.