Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1630 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu w Starostwie Powiatowym w Lubinie.
Data publikacji: 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCV/1630/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr  Nr 142, poz.1592, z 202 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 106, poz. 675) oraz art.247 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala            co następuje:

 

§ 1

Wprowadza Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Powiatu Lubińskiego oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez pracowników Starostwa Powiatowego  w Lubinie, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W oparciu o art.247 ust.3 znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być dokonywane przy użyciu kart płatniczych. ]Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu powinien określić zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki

-
  Załacznik do uchwały 1630.doc
(81 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)