Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1627 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Data publikacji: 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCV/1627/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku  publicznego  lub organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  tych organizacji.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.1 (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r.  Nr  162,  poz. 1568  i z 2004 r. Nr  102, poz. 1055 Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124  i 146. Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  tych organizacji.

2.    Projekt uchwały przekazuje do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)