Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. nr 1618 w sprawie przyznania nagród dla najlepszych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lubińskiego .
Data publikacji: 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCIV/1618/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

Z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyznania nagród dla najlepszych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych  z terenu Powiatu Lubińskiego .

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003r. Nr  162, poz. 1568  i z 2004r. Nr  102, poz. 1055 Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146 ) oraz  uchwały Nr XLIV/286/2009 Rady Powiatu w Lubinie  z dnia 17 grudnia 2009 r. w  sprawie  budżetu   Powiatu Lubińskiego na rok 2010,  Zarząd Powiatu w  Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza kwotę w wysokości 7 500 (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych ) na nagrody Starosty Lubińskiego dla maturzystów szkół publicznych i niepublicznych z terenu Powiatu Lubińskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2009/2010 zgodnie z załącznikiem.

Źródło finansowania : Dział 801 – Oświata i wychowanie

                                     Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Nagrody dla najlepszych maturzystów zostały ujęte w budżecie powiatu na 2010 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIV/286/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr CCXCIV/1618/2010

                                                                                                                                Zarządu Powiatu w Lubinie

                                                                                                                           z dnia 10.08.2010 r.

 

 

Wykaz najlepszych maturzystów w 2010 r.

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Ilość punktów

Wysokość nagrody

1.

Joanna Tyc

I LO

140,04

500

2.

Jakub Znamirowski

I LO

137,41

500

3.

Paweł Tadrała

I LO

135,81

500

4.

Krzysztof Synowiec

II LO

133,95

500

5.

Michał Zieliński

I LO

131,75

500

6.

Paulina Świderska

I LO

131,60

500

7.

Konstancja Marciniuk

I LO

129,26

500

8.

Adam

Horoszczak

I LO

127,70

500

9.

Joanna Hodyl

I LO

127,54

500

10.

Katarzyna Rachunek

II LO

127,54

500

11.

Ewa Anita Zielińska

I LO

127,07

500

12.

Sławomir Dobroć

I LO

126,46

500

13.

Artur Gierałt

I LO

124,27

500

14.

Justyna Ślusarczyk

I LO

124,27

500

15.

Piotr Pleśniak

I LO

122,72

500

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)