Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 r. nr 1597 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 23.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIX/1597/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 13 lipca 2010 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146)  i art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg powiatowych  nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” upoważnia się Panią Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Powiatu Lubińskiego w zakresie zawarcia umowy na roboty dodatkowe  do przedmiotowego zadania o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Infrastruktury Drogowej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wnioskuje o upoważnienia dla Renaty Napieralskiej – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Powiatu Lubińskiego w zakresie zawarcia umowy na roboty dodatkowe dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna”, których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji robót podstawowych.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)