Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 r. nr 1595 w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagrody.
Data publikacji: 23.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.08.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXIX/1595/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 13 lipca 2010 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagrody.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Wyraża zgodę na zakup nagrody rzeczowej, do wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), dla najlepszego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
za zaangażowanie i  wkład wniesiony w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lubińskiego, w związku z przypadającą rocznicą powołania do życia Policji Państwowej.

2.      Wręczenie nagrody przez Starostę Lubińskiego, wyróżnionemu policjantowi, nastąpi podczas uroczystej gali z okazji święta policji w  dniu  30 lipca 2010 r.

3.      Źródło finansowania:   Dział 750 – Administracja publiczna

                                            Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)