Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku nr 929 opiniująca uchwałę Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Data publikacji: 28.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXVIII/929/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 stycznia 2009 r.

 

opiniująca uchwałę Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz.1759,  z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Zarząd  Powiatu w Lubinie opiniuje pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę  Nr  XXX/196/2004 r.  Rady  Powiatu  w  Lubinie  z  dnia 25  listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego, zmienionej uchwałami  Rady  Powiatu  w  Lubinie  nr XXXIV/228/05 z dnia 31 marca 2005 r., nr XL/262/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r., nr XLV/309/06 z dnia 26 stycznia 2006 r., nr LII/362/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr XII/71/2007 z dnia 17 maja 2007 r., nr XXI/116/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r., nr XXV/143/2008 z dnia 31 marca 2008 r., nr XXVIII/156/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. oraz nr XXIX/162/2008 z dnia 28 sierpnia  2008 r.,  o treści jak Załączniki do niniejszej uchwały.

2.      Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)