Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. nr 1567 w sprawie podpisania porozumienia.
Data publikacji: 23.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXXV/1567/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

w sprawie podpisania porozumienia.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753,   Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej” w treści jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas - Majkę Starostę Lubińskiego i Barbarę Schmidt Wicestarostę do podpisania porozumienia.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie przez Wojewodę Dolnośląskiego realizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury projektu pn. „Żyj bezpiecznie”. Wysokość dotacji wynosi 85 900 zł. Wkład własny wyniesie 84 584 zł w formie rzeczowej (koszt nauczycieli, koordynatora projektu, wynajem sali i wykorzystanie sprzętu).

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)