Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2009 roku nr 928 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 15.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 15.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXVII/928/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 15 stycznia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458) oraz § 1 ust. 49 uchwały Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie, zmienionej uchwałą Nr LI/354/06 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lipca 2006 r. i uchwałą Nr VI/47/07 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 lutego 2007 r. Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Upoważnia Pana Zdzisława Jakubczyka – Sekretarza Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w okresie od 19 stycznia do 23 stycznia 2009 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)