Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2010 r. nr 1525 w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 48, dla obszaru ograniczonego planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego obwodnicy Lubina, północno-zachodnią granicą projektowanego pasa drogowego wzdłuż parku im. Jana Pawła II, po granicy ogrodów przydomowych przy ul. Szybowej następnie wzdłuż ul. Boles..
Data publikacji: 14.06.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 14.06.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXXVIII/1525/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 18 maja 2010 r.

 

w sprawie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 48, dla obszaru ograniczonego planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego obwodnicy Lubina, północno-zachodnią granicą projektowanego pasa drogowego wzdłuż parku im. Jana Pawła II, po granicy ogrodów przydomowych przy ul. Szybowej następnie wzdłuż ul. Bolesława Krupińskiego do ul. Hutniczej, położonego na terenie górniczym „Lubin I”.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 2, art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz.880; z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124);
w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102
poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.
Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu zawiadomienia Prezydenta Miasta Lubina z dnia 26 kwietnia 2010 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Lubinie Uchwały Nr LXI/210/2009 z dnia 26 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 48, dla obszaru ograniczonego planem miejscowym Nr 36 (ul. Hutnicza), planem Nr 9 (ul. Hutnicza), południową granicą pasa drogowego obwodnicy Lubina, północno-zachodnią granicą projektowanego pasa drogowego wzdłuż parku im. Jana Pawła II, po granicy ogrodów przydomowych przy ul. Szybowej następnie wzdłuż ul. Bolesława Krupińskiego do ul. Hutniczej, położonego na terenie górniczym „Lubin I”, Zarząd Powiatu w Lubinie postanawia zgłosić następujące wnioski:

 

1)      nie planować nowych bezpośrednich zjazdów na drogę powiatową nr 1190D    ul. Hutnicza – klasy G i na drogę powiatową nr 1219D ul. Jana Pawła II – klasy Z;

2)      ograniczyć do wartości minimalnej odległości zabudowy od granicy pasa drogowego
ze względu na możliwe oddziaływanie niekorzystne drogi, min. 8,0 m od granicy projektowanej linii rozgraniczającej pas drogowy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)