Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 stycznia 2009 roku nr 921 w sprawie wyrażenia zgody na modernizację stacji bazowej.
Data publikacji: 13.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 13.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXV/921/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 9 stycznia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na modernizację stacji bazowej.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.  984, Nr  153 poz.  1271, Nr  200 poz. 1688, Nr 214  poz. 1806 z 2003 r. Nr 162  poz. 1568 z  2004 r. Nr 102  poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Wyraża zgodę na modernizację stacji bazowej POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ „CENTERTEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a usytuowanej na dachu budynku przy ul. Władysława Łokietka nr 3 w Lubinie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 10 grudnia 2008 r.

2. Ekspertyza techniczna wytrzymałości dachu budynku określonego w ust. 1 i rzut stacji bazowej stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)