Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2010 r. nr 1478 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji: 07.05.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 07.05.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXVI/1478/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Powiatem Lubińskim a Spółdzielnią Mieszkaniową Inwestor w Lubinie porozumienia o współfinansowanie przez SM Inwestor  zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie”. 

2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnienia Małgorzatę Drygas-Majkę - Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia - Członka Zarządu, Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania przedmiotowego porozumienia. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)