Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 stycznia 2009 roku nr 918 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dodatkowego.
Data publikacji: 11.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 11.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA  NR CLXIV/918/2009

ZARZĄDU  POWIATU W LUBINIE

z dnia 6 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dodatkowego.

 

 

   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111)  oraz  § 2  ust. 1 Porozumienia  zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Lubinie a Zarządem Miasta w  Lubinie w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 57 z dnia 11 czerwca  2001r.)  Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Wyraża  zgodę  na   zawarcie  Porozumienia  dodatkowego Nr 9   do   Porozumienia   z   dnia 12  stycznia 2001r. zawartego    pomiędzy    Zarządem   Powiatu  w  Lubinie  a  Zarządem   Miasta w  Lubinie  w  sprawie  prowadzenia  powiatowej biblioteki publicznej, stanowiącego załącznik  do uchwały.

 

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę  Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego oraz Ryszarda Kabata Członka  Zarządu Zastępcę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania porozumienia.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1
  POROZUMIENIE DODATKOWE NR 9.doc
(24.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)