Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 6 stycznia 2009 roku nr 917 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych w roku 2009.
Data publikacji: 11.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 11.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA  NR CLXIV/917/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 6 stycznia 2009  r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie ustalenia    trybu i kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych w roku 2009.

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Pozytywnie  opiniuje  projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie  w  sprawie ustalenia   trybu i kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w  szkołach i placówkach oświatowych w roku 2009.

2. Przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)