Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 r. nr 1446 w sprawie skierowania apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i parlamentarzystów Województwa Dolnośląskiego.
Data publikacji: 15.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 15.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXIV/1446/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 marca 2010 r.

                                                                                  

w sprawie skierowania apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i parlamentarzystów Województwa Dolnośląskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806   i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.   Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

1.      Zarząd Powiatu w Lubinie wyraża swoje zaniepokojenie skutkami stosowania systemu ustalania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm./

2.       Kieruje apel do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do wszystkich parlamentarzystów Województwa Dolnośląskiego w treści, jak w załączniku do uchwały. 

 

§ 2

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki

1.
  Apel.doc
(28 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)