Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010 r. nr 1439 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie za 2009 rok prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta.
Data publikacji: 15.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 15.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXIV/1439/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 marca 2010 r.

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie za 2009 rok prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta.

 

 

 

Na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806, i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 63, poz. 587) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Przyjmuje sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie za 2009 rok prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu do dnia 1 marca następnego roku.

Sprawozdanie zawiera informacje określone w przepisach prawa i stanowi podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)