Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2008 roku nr 914 w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w Lubinie.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXIII/914/2008
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 1111 poz. 180)  Zarząd  Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się uchwałę:

1. Nr XXXIII/177/2003 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali i budynków innych niż mieszkalne wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

2. Nr XXXVI/189/2003 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)