Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2008 roku nr 913 w sprawie zawarcia umowy najmu.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXIII/913/2008

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zawarcia umowy najmu.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art.  25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz.1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 i z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708,  Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r., Nr 59 poz. 369) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Postanawia podpisać umowę najmu z Piotrem Sokołowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „NOWA SPRAWNOŚĆ” z siedzibą w Legnicy przy ul. Lotniczej 25/3 na najem garażu położonego w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Władysława Łokietka 3, na działce nr 150 o powierzchni użytkowej 16 m2.

2.      Umowa najmu określona w ust. 1 zostanie zawarta na okres do dnia sprzedaży nieruchomości nie dłużej niż na 3 lata.

3.      Ustala miesięczny czynsz za wynajem garażu określonego w ust. 1 w wysokości 43,84 zł netto + 22% podatku VAT.

4.      Warunki najmu garażu określa projekt umowy najmu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)