Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2010 r. nr 1422 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dotacji dla Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Data publikacji: 09.04.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 09.04.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLXI/1422/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 10 marca 2010 r.

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o  przyznanie dotacji  dla Rzymsko-Katolickiej   Parafii    p.w.    Matki   Boskiej   Częstochowskiej  w  Lubinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 32 ust.2  pkt 2 i 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 92, poz. 753)  oraz   uchwały Nr  XLI/265/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 września  2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia  i rozliczenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane  przy   zabytkach   wpisanych  do   rejestru zabytków (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z  2009 r.  Nr 172, poz. 3111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej      Częstochowskiej  w Lubinie o  przyznanie dotacji  na  prace  konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania:

„ Opracowanie  ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz wykonanie projektów budowlanych na renowacje elementów wieży Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)