Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2008 roku nr 912 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXIII/912/2008
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 23 grudnia 2008 r. upoważnia Pana Leszka Czura p.o. dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce, a w szczególności do:

1)      udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,

2)      zawierania umów na remonty do kwoty 1000 EURO w ramach środków budżetowych ustanowionych dla jednostki,

3)      zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)