Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2010 r. nr 1411 w sprawie udziału w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Data publikacji: 30.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 30.03.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLX/1411/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 marca 2010 r.

 

 

w sprawie udziału w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na złożenie oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej celem uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną „Zorganizowanie placu zabaw dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach” na kwotę 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego oraz Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania oferty.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            W dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 5 lutego 2010 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

            Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach nie posiada placu zabaw dla dzieci.                       

W związku z powyższym zasadne jest przystąpienie do konkursu, celem pozyskania dodatkowych środków na zorganizowanie miejsca zabaw dla wychowanków Placówki.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)