Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2010 r. nr 1405 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz do podpisywania umów ramowych i do realizacji tego Programu.
Data publikacji: 30.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 30.03.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLVIX/1405/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 lutego 2010 r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz do podpisywania umów ramowych i do realizacji tego Programu.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela pełnomocnictwa Pani Alinie Tarczyńskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, zawarcia umowy ramowej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, finansowego rozliczenia umowy – projektu oraz wykonywania innych niezbędnych czynności przy realizacji tego projektu systemowego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)