Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2010 r. nr 1404 w sprawie uchylenia uchwał.
Data publikacji: 30.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 30.03.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLVIX/1404/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 lutego 2010 r.

 

w sprawie uchylenia uchwał.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009 Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchyla Uchwałę Nr XXX/168/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 27 marca 2007r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Uchwałę Nr XXXIV/198/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Powiecie Lubińskim.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

 

 

 

  

Uzasadnienie

 

W związku z tym, że zakres działania, uprawnienia i sposób funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2010 roku reguluje nowa ustawa, tj. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz z uwagi na to, że zasady prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego od dnia 8 lutego 2010 r. reguluje nowe rozporządzenie, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108), uchylenie ww. uchwał ma na celu dostosowanie stosowanych rozwiązań do obecnie obowiązujących przepisów prawa.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)