Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2010 r. nr 1403 w sprawie wzajemnego przekazania odcinków dróg wojewódzkich i powiatowych w powiecie lubińskim.
Data publikacji: 11.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 11.03.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLVIII/1403/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 18 lutego 2010 r.

 

w sprawie wzajemnego przekazania odcinków dróg wojewódzkich i powiatowych w powiecie lubińskim.

 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na podpisanie Porozumienia w sprawie wzajemnego przekazania odcinków dróg wojewódzkich i powiatowych w powiecie lubińskim.

1. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIV/751/09 z dnia 23 września 2009 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich na terenie powiatu lubińskiego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, przekazuje a Powiat Lubiński przejmuje odcinek dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3, od km 66+353 do km 80+379 (14,026 km).

 

2.   Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/267/09 z dnia 24 września 2009 r. Rady Powiatu w Lubinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1220D oraz drogi nr 1200D w celu zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich, Powiat Lubiński przekazuje a Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przejmuje odcinki dotychczasowych dróg powiatowych tj.:

·        nr 1220D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1200D od km 0+000 – 5+988 (5,988 km)

·        nr 1200D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 332 od km 3+858 – 4+936  (1,078 km).

 

§ 2

Upoważnia Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do podpisania Porozumienia określonego  w § 1.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)