Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 909 w sprawie odwołania dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXII/909/2008
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

w sprawie odwołania dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje z dniem 23 grudnia 2008 r. Panią Celinę Czajkowską dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce.

§ 2

Zobowiązuje Panią Celinę Czajkowską do protokolarnego przekazania Panu Leszkowi Czura w dniu 23 grudnia 2008 r. majątku oraz wszelkich spraw i dokumentów kierowanej jednostki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)