Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2008 roku nr 908 w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia.
Data publikacji: 07.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 07.01.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXII/908/2008

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 grudnia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia.

 

              Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Upoważnia  Małgorzatę Drygas – Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia  Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania porozumienia w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie, a Gminą Miejską Lubin dotyczącego współfinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)