Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 12 lutego 2010 r. nr 1391 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 – 2009".
Data publikacji: 25.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.02.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLVI/1391/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 lutego 2010 r.

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 – 2009”. 

 

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.       Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę    NR XXX/197/2004 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim
na lata 2005 – 2009”.

2.       Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.  

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)