Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 2 lutego 2010 r. nr 1380 w sprawie wzajemnego przekazania odcinka drogi na terenie miasta Ścinawa.
Data publikacji: 11.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLIV/1380/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 2 lutego 2010 r.

 

                                                  

w sprawie wzajemnego przekazania odcinka drogi na terenie miasta Ścinawa.

 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na podpisanie Porozumienia w sprawie wzajemnego przekazania odcinka drogi na terenie miasta Ścinawa.  Powiat Lubiński przekazuje a Województwo Dolnośląskie przyjmuje część byłej drogi powiatowej, ul. Chobieńska w Ścinawie, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 111 do skrzyżowania z ul. Szeroką – od km 12+514 do km 13+835, długość 1321mb.

Przekazywany odcinek drogi położony jest w pasie drogowym, obejmującym następujące grunty: obręb 2 Ścinawa, dz. ewid. nr 83/3, 19/2, 8/2 i 16 część.

 

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę - Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia - Członka Zarządu, Zastępcę Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej do podpisania Porozumienia określonego w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)