Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. nr 1374 w sprawie powołania zespołu do przejęcia mienia likwidowanej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka w Ścinawie i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Lubinie.
Data publikacji: 11.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLII/1374/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powołania zespołu do przejęcia mienia likwidowanej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Dziecka w Ścinawie i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Lubinie.

 

 

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje.

 

 

§ 1

 

1. Powołuję Zespół w składzie:

    1/ Jan Raduchowski – przewodniczący zespołu

    2/ Elżbieta Kramek – sekretarz zespołu

    3/ Renata Tymczuk – członek zespołu

    4/ Dorota Lenczuk – członek zespołu

    5/ Diana Frankowska – członek zespołu

 

2. Zadaniem zespołu jest przejęcie  mienia likwidowanej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Domu Dziecka w Ścinawie oraz Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Lubinie.

 

3.      Przejęcie mienia winno nastąpić według stanu na dzień 31 stycznia 2010 roku.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zespołu do sporządzenia i przedłożenia Zarządowi Powiatu sprawozdania z realizacji zadań określonych uchwałą.

 

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Piotrowi Czekajło – Wicestaroście.

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)