Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 26 stycznia 2010 r. nr 1367 w sprawie podpisania aneksu do umowy.
Data publikacji: 10.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCLII/1367/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 stycznia 2010 r.

 

w sprawie podpisania aneksu do umowy.

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 181 poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na podpisanie aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działalności  warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartej w dniu 29 listopada 2002 r. - Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas - Majkę Starostę Lubińskiego i Piotra Czekajło Wicestarostę do podpisania aneksu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wnioskiem Pani Marioli Grabowskiej - Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie dotyczącym wyrażenia zgody na zmianę etatyzacji, konieczne jest podpisanie aneksu do umowy z dnia 29 listopada 2002 r. o finansowaniu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)