Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 19 stycznia 2010 r. nr 1359 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 roku.
Data publikacji: 08.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCL/1359/2010

ZARZADU POWIATU  W  LUBINIE

z  dnia 19 stycznia 2010 r.

 

w  sprawie  zaopiniowania   projektu  uchwały  Rady  Powiatu   w  Lubinie   w   sprawie przyjęcia  zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  w 2010 roku.

 

 

Na    podstawie   art.  32 ust. 2  pkt 1 ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,   poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,  Nr 200, poz. 1688  i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.                      Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.                   Nr 180, poz. 1111,  Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

                                                                       

 

§ 1

 

1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie przyjęcia zadań   

    związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  w 2010 roku.

2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu  w Lubinie.

                                               

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)