Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 12 stycznia 2010 r. nr 1358 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do realizacji „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”
Data publikacji: 08.02.2010
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR CCXLVIII/1358/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do realizacji „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”

 

    Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,  Nr 200 poz. 1688  i  Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218 z 2008 r.  Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Zarząd   Powiatu  w  Lubinie  uchwala, co następuje:

§1

 

1.Powołuje Komisję Konkursową do realizacji „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego    z organizacjami prowadzącymi działalność  o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”               w składzie :

   Zdzisław Jakubczyk- Sekretarz Powiatu, Przewodniczący Komisji,

   Alicja Augustyniak - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

   Barbara Schmidt - przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

   Teresa Walasek – Główna Księgowa,

   Barbara Danek- przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert oraz przedłoży protokół z  przeprowadzonych

   czynności  Zarządowi Powiatu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

         Komisję Konkursową powołuje się do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych związanych z realizacją ” Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2010 r.”. 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)