Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 12 stycznia 2010 r. nr 1352 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVIII/1352/2010

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 12 stycznia 2010  r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie  uchwalenia  regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników  wynagrodzenia  oraz nagród z funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych.                                          

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz. 1458,  Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  Rady   Powiatu  w  Lubinie  w  sprawie  uchwalenia  regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników  wynagrodzenia oraz z funduszu  specjalnego  nauczycielom  zatrudnionym  w  szkołach i placówkach oświatowych.

 

                 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)