Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 22 grudnia 2009 r. nr 1341 w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.
Data publikacji: 19.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 19.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLVI/1341/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie.

 

 

 

Na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz.587) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zakup przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Kameleon” Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie dodatkowego wyposażenia w ramach 3% środków Funduszu PFRON przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu.

2.      Wykaz dodatkowego wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wnioskiem Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie dotyczącym wyrażenia zgody na zakup do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Kameleon” ławek treningowych (2 szt.), rowerów treningowych (2 szt.), stopek (10 szt.), steperów (4 szt.), hantli (6 szt.), ekspanderów (2 szt.), kompletów do tenisa (2 szt.), karimat (10 szt.), piłeczek do masażu (2 szt.), piłek siatkowych (3 szt.), piłek nożnych (3 szt.) konieczna jest zgoda powiatu na zakup ww. wyposażenia zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.


Załączniki

1.
  Załącznik do uchwały 1341.doc
(20.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)