Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 15 grudnia 2009 r. nr 1327 w sprawie zakupu literatury fachowej i publikacji.
Data publikacji: 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLIV/1327/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 15 grudnia 2009 r.

 

w sprawie zakupu literatury fachowej i publikacji.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz uchwały Nr XLI/274/20009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 września 2009  r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r., Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zakup literatury fachowej, publikacji i czasopism wg załącznika do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr  CCXLIV/1327/2009

Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 grudnia 2009 r.   

 

I. Czasopisma dla szkół i placówek wg wykazu:

1.       Poznaj swój kraj        17 egzemplarzy,

2.       Aura                           17 egzemplarzy,          

3.       Przyroda polska          17 egzemplarzy,          

4.       EKOświat                   9 egzemplarzy (placówki wg wykazu nr 9-17),           

czasopismo wymienione w punkcie 1 w prenumeracie od 01.01.2010 r. do 30.06. 2010 r.,

czasopisma wymienione w punktach 2-4 w prenumeracie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

Łączna kwota zakupu czasopism dla szkół i placówek ok. 6 400,00 zł

 

II. Publikacje i czasopisma dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Czasopisma w prenumeracie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. po jednym egzemplarzu:

-         Przegląd komunalny, Recykling, Czysta Energia, Zieleń miejska,

-         Prawo i środowisko,                                                        

-         Aura,

-         Ochrona powietrza i problemy odpadów,                                                            

-         Woda i ścieki – prawny serwis informacyjno-doradczy.                                       

2.      Aktualizacja „Poradnika gospodarowania odpadami”,      

3.      „Przewodnik Collinsa, Drzewa”,

4.      Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz – Krzysztof Gruszecki,

5.      „Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska.” Marek Górski,

6.      Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz – T. Przybysz.

 

Łączna kwota zakupu publikacji i czasopism dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska ok. 2 400,00 zł.

                       

Łączna kwota zakupu publikacji i czasopism wymienionych w punktach I i II wynosi ok. 8 800,00 zł

 

Wykaz szkół i placówek:

1.      I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, ul. M. Kopernika nr 7, 59-300 Lubin,

2.      II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, Al. Niepodległości nr 31, 59-300 Lubin,

3.      Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie im. prof. B. Krupińskiego, ul. T. Kościuszki nr 9, 59-300 Lubin,

4.      Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie, ul. Szpakowa nr 1, 59-300 Lubin,

5.      Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, ul. KEN nr 6, 59-300 Lubin,

6.      Zespół Szkół, Chróstnik nr 60, 59-311 Lubin

7.      Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej, ul. Kolejowa nr 5, 59-305 Rudna,

8.      Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Lubinie, ul. Składowa nr 3, 59-300 Lubin,

9.      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych, Szklary Górne 51 c, 59-300 Lubin,

10.  Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie, ul. KEN 6, 59-300 Lubin,

11.  Dom Dziecka w Ścinawie, ul. Św. Jadwigi, 59-330 Ścinawa

12.  Ścinawski Ośrodek Kultury, ul. Świerczewskiego 17, 59-330 Ścinawa,

13.  Powiatowe Centrum Edukacji, ul. Szpakowa, 59-300 Lubin,

14.  Miejska Biblioteka Publiczna, Gabinet Edukacji Ekologicznej, ul. Odrodzenia 24, 59-300 Lubin,

15.  Chobieński Ośrodek Kultury, Rynek 6, 59-305 Rudna,

16.  Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce, ul. Kolejowa 5, 59-307 Raszówka,

17.  Gminny Ośrodek Kultury w Księginicach, Księginice 14, 59-300 Lubin 1.

 

Uzasadnienie

 

Dofinansowanie zakupu literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii dla szkół oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska ujęte jest w harmonogramie zadań stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLI/274/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2009

 

Plan wydatków  w § 4210 na 2009 r.             

„zakup literatury, publikacji i czasopism z zakresu ekologii

(dla szkół, bibliotek oraz Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Lubinie)”                                                              - 10 000,00 zł,

z tego

rozdysponowano                                                                                            - 532,10 zł,

pozostało do rozdysponowania                                                                       - 9 467,90 zł.

 

Prenumerata za rok 2010 zostanie sfinansowana ze środków PFOŚiGW na 2009 r. do wysokości kwoty pozostałej do rozdysponowania w § 4210.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)