Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 8 grudnia 2009 r. nr 1315 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

                                                UCHWAŁA NR CCXLII/1315/2009

               ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

                                                            z dnia 8 grudnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558;     Nr 113, poz. 984; Nr153, poz. 1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 167, poz. 1795, z 2007 r., Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 98, poz. 817, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) Zarząd Powiatu   w Lubinie uchwala, co następuje:

                                                       

§ 1

 

1.         Upoważnia Panią Beatę Grzelińską – dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie do udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących wykonania skoczni lekkoatletycznej, naprawy obrzeży wokół boiska oraz zainstalowania monitoringu wizyjnego i nagłośnienia do kwoty  110 000 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

2.         Upoważnienie określone w ust. 1 obowiązuje do 31.12.2009 r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza  Ryszardowi Kabatowi, Członkowi Zarządu, Z-cy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)