Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 4 grudnia 2009 r. nr 1310 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu.
Data publikacji: 05.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.01.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXLI/1310/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 4 grudnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu.

 

 

 

       Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia Panią Jadwigę Pasoń – Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z przeprowadzeniem remontu instalacji wodociągowej w pomieszczeniach Rodzinnego Domu dziecka w Składowicach.

 

§ 2

 

Remont zostanie wykonany ze środków własnych Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

     Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach wystąpił z wnioskiem  o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie remontu instalacji wodociągowej w Rodzinnym Domu Dziecka w Składowicach.

      Z uwagi na fakt, iż Zarząd Powiatu uchwałą CXCVI/1262/2006 z dnia 21 lutego    2006 r. upoważnił Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej, a w szczególności do udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych, niezbędne jest podjęcie tej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)