Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 27 listopada 2009 r. nr 1299 w sprawie uchylenia uchwał.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXIX/1299/2009

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 27 listopada 2009 r.

 

w sprawie uchylenia uchwał.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458)   Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Uchyla uchwałę Nr CLXXXIX/1073/2009 Zarządu Powiatu w  Lubinie z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: „Roboty remontowe kuchni w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rudnej przy ul. Kolejowej 5” oraz uchwałę Nr CCVI/1137/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 21  lipca 2009 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr CLXXXIX/1073/2009 Zarządu Powiatu w  Lubinie z dnia 5 maja 2009 r.                          

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)