Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. nr 1287 w sprawie upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXVII/1287/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 19 listopada 2009 r.

 

w sprawie upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Lubinie.

 

            Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157,
poz. 1241), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia Pana Henryka Duszeńko - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie do przeprowadzenia procedury „zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 6x6 ze sprzętem do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych", w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.), z możliwością zlecenia wykonania postępowania przetargowego Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz do zawarcia, podpisania i realizacji umowy wynikającej z przeprowadzonego postępowania,a także do potwierdzania kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 kwietnia 2009 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)