Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 10 listopada 2009 r. nr 1277 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji: 08.12.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.12.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXXV/1277/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 10 listopada 2009 r.

 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

     

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558,     Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 4 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 193, poz. 2173), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zakup aparatury medycznej tj. zestawu do wykonywania badań urodynamicznych o wartości szacunkowej 80 000 zł brutto na doposażenie Oddziału Położniczego, Ginekologicznego, Ginekologii Onkologicznej i Patologii Ciąży w Szpitalu im. Jana Jonstona w Lubinie.   

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  


 

UZASADNIENIE

 

                                                                                                                                                                    Wobec powyższego zachodzi konieczność

Zakup specjalistycznej aparatury medycznej ma na celu zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych, rozszerzenie zakresu oraz poprawę jakości usług medycznych. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku dyrektora Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Lubinie zakup zostanie sfinansowany z darowizny pieniężnej w wysokości 80 000 zł uzyskanej od Fundacji Polska Miedź w Lubinie.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie, dyrektor  Zespołu musi uzyskać zgodę Zarządu, jeżeli zakup przekracza kwotę 35 000 zł brutto.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)