Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 20 października 2009 r. nr 1253 w sprawie przekazania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Data publikacji: 05.11.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.11.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXVII/1253/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 20 października 2009 r.

 

w sprawie przekazania projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przekazuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku do Rady Powiatu w Lubinie, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

UZASADNIENIE

 

W związku ze zwiększeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku o kwotę 175 967,00 zł., zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/217/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. w  sprawie określenia zadań realizowanych ze środków PFRON w 2009 roku.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)