Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 20 października 2009 r. nr 1252 opiniująca uchwałę Rady Powiatu w Lubinie zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Data publikacji: 05.11.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.11.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA  NR CCXXVII/1252/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 20 października 2009 r.

 

opiniująca uchwałę Rady Powiatu w Lubinie zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

 

       Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o  samorządzie     powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego  wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

2.      Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)