Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 października 2009 r. nr 1238 w sprawie powołania reprezentacji powiatu i pokrycia kosztów.
Data publikacji: 16.10.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.10.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXXV/1238/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 6 października 2009 r.

 

w sprawie powołania reprezentacji powiatu i pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558   i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Powołuje reprezentację Powiatu Lubińskiego na Mistrzostwa Polski Powiatów w brydżu sportowym, które odbędą się w 18 października 2009 r. w składzie:

Dwie Pary Open, Para Kobieca, Para Mikstowa, Para Popularna.

2.      Wyraża zgodę na pokrycie kosztów udziału reprezentacji Powiatu Lubińskiego w Mistrzostwach Polski Powiatów w brydżu sportowym w kwocie  500,00 zł (pięćset  złotych brutto).

3.      Niniejsza impreza jest elementem promocji powiatu.

Źródło finansowania :

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

 

 § 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi - Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 UZASADNIENIE

 

W roku 10-lecia usamorządowienia wspólnot powiatowych, wspólnie Polski Związek Brydża Sportowego, Związek Powiatów Polskich oraz Centralny Ośrodek Sportowy w Warszawie organizują Mistrzostwa Polski Powiatów w brydżu sportowym.

W założeniu organizatorów Mistrzostwa będą przedsięwzięciem z jednej strony podkreślającym podmiotowość powiatów oraz pokazującym ich sprawność organizacyjną dającą w konsekwencji powszechny ogólnopolski wymiar kwalifikowanej rywalizacji sportowej. Z drugiej strony Mistrzostwa będą pierwszymi, w ponad 50-letniej historii Polskiego Związku Brydża Sportowego, zawodami realizującymi koncepcję rozwoju brydża sportowego z pełnym wykorzystaniem wsparcia informatycznego i internetu.

Mistrzostwa mają wymiar historyczny, po raz pierwszy bez najmniejszego uszczerbku dla sportowego wymiaru zawodów zostanie złamana zasada „jedności miejsca” obowiązująca powszechnie w zespołowej rywalizacji sportowej. Specyfika struktury powiatów pozwoli na połączenie wymiaru lokalnego z ogólnopolską skalą Mistrzostw. Ponadto Związek umieści w materiałach informacyjnych, plakatach i innych publikacjach nazwę i herb Powiatu oraz udostępni mediom wyniki z w/w informacjami dotyczącymi Mistrzostw.

Reprezentację powołuje się w składzie zgodnym z rekomendacją Polskiego Związku Brydża Sportowego.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)